Thomas & Thomas Fly Rods Logo Simms Logo Chums Logo Hardy Logo Smith Logo Abel Logo

Thorax

Description

Thorax (BWO)

Size# 16-20

SOLD PER DOZEN